Български English Deutsch

ЗМЕЙОВА ГОНИТБА

Емил Кръстев

Един цар се разболял и му казали, че ще се излекува само с жива вода. Той изпратил тримата си сина. Големият и средният нямали късмет, но малкият успял. На връщане освободил братята си, които през това време били заробени, и заедно тръгнали към къщи. По пътя ожаднели, намерили кладенец без кофа и решили да завържат един от тях с поясите си и да го спуснат долу. Кой, кой? Най-младият се съгласил, оставил шишето с жива вода на земята до калпака си и слязъл в кладенеца. Извадил вода за братята си, а когато те да извадят него, пуснали поясите в бунара и си отишли с живата вода.
А сега де!