Български English Deutsch

ЛУДА НАДЕЖДА

Емил Кръстев

Облаците, натежали и провиснали, почти опираха заострените дъски на оградата. Заваля. Падаха едри парцали, подобни на перушини. Изведнъж му стана страшно, тези огромни снежинки са парчета вар. Искаше да се махне, но нямаше сили. Виеше му се свят, сякаш от печката излизаше дим. Защо не тропат по покрива на бараката, върху пирамидата на дървата, около чешмата? Отвън не идва звук...